fbpx

eso

Totes les etapes educatives són importants però potser l’ESO constitueix una de les que més preocupen als pares i mares, ja que s’uneix el canvi d’etapa educativa (que comporta una major exigència per part del professorat) i l’entrada en l’adolescència. Per això, a progressA ens centrem en:

  • Reforçar les tècniques d’estudi que coneixen i ensenyar-ne de noves que puguin resultar-los d’utilitat. Mostrar tècniques de recerca d’informació apropiades, elaboració de treballs, pàgines de continguts didàctics; i diversos mètodes per augmentar la seva eficiència i eficàcia en l’estudi.

  • Reforçar les matèries que presenten especial dificultat, mitjançant la realització d’exercicis, proves d’examen i reforç de conceptes bàsics.

  • Realitzar un seguiment individualitzat de l’alumnat que es veurà reflectit en l’informe que es lliuri als pares a final de cada avaluació (en el qual es valorarà l’evolució de l’alumne, així com els objectius assolits a mig termini).