fbpx

PRIMÀRIA

Donada la importància d’aquesta etapa educativa ens centrem en:

  • Realitzar un seguiment individualitzat de l’alumnat, repassant els conceptes generals que es donen a l’escola, revisant conceptes anteriors i anticipant matèria perquè augmenti la seva seguretat enfront d’aquesta i superin amb èxit els seus exàmens.

  • Revisar els deures i resoldre els dubtes que vagin sorgint, prestant especial atenció a l’organització i presentació de les llibretes.

  • Ensenyar a l’alumnat tècniques bàsiques d’estudi, perquè augmenti la seva confiança i independència, constituint una base que utilitzarà i ampliarà a les etapes educatives posteriors i que li resultarà de gran utilitat per millorar el seu futur rendiment escolar. Comprensió lectora, elaboració d’esquemes, autoregulació, concentració i auto-motivació són alguns dels punts que treballem.

  • Millorar les aptituds de lecto-escriptura, perquè adquireixin un bon nivell ortogràfic i de redacció.

 

PREUS

Nombre d'hores a la setmana i preu mensual per classes en grup

1h a la setmana 2h a la setmana 3h a la setmana 4h a la setmana 5h a la setmana PARTICULARS
60€/MES
93€/MES
127€/MES
154€/MES
187€/MES
22€/HORA